Шпаргалка по формулам Макроэкономика - ABCD42.RU

Шпаргалка по формулам Макроэкономика

Micro-ec2 (Шпаргалка по формулам Макроэкономика)

Описание файла

Документ из архива «Шпаргалка по формулам Макроэкономика», который расположен в категории «рефераты». Всё это находится в предмете «экономическая теория» из раздела «Студенческие работы», которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе «рефераты, доклады и презентации», в предмете «экономическая теория» в общих файлах.

Онлайн просмотр документа «Micro-ec2»

Текст из документа «Micro-ec2»

30ТЕМА 2 Основні МЕ показники:

РП-варт реаліз прод-і

З1-варт пр-іі у запаси

З2-варт пр-іі зі запасів

ВВ неринкових послуг

ВВ за посередн дія-тю банків

ВВ=В12 (хто залучив в банк і банківські фін ресурси

ВВ страхових компаній

ТСР-приріст техн страх резервів

ВВП за виробн метод

ЧПП-чисті продукт податк=ПП-С

ВВП за метод доходів

ЧНП-чист непрод подат=НП-С.

ВВП за метод витрат

ВІ=А+ЧІ, ДЗ=ДВ-Т, ЧЕ=Е-І

ЧВП=ВВП-А

ЧПДз-чисті первинні доходи зовнішн

ВНДн=ВНД+ЧПТз

ЧПТз-чист поточн трансфери зовн

=різн міжТ зза кордон і за кордон

ВСФ-відрах зпл до страх фонд

СТВ+ЧСТЗ =Тр

ІД=ОД-ОП(особ податк)

Темп зростання

Темп приросту

ТП=(ВВПР поточн р – ВВПр в попер р) ВВПр у попер р )* 100

Дефлятор Іц = ВВПн /ВВПр

ВВПР = (ВВПН Ц)100

ВВПн=Іц*ВВПр*100

Приріст ВВПн

Тема3:МЕ нестабільність (безробіття, інфляція)

Акселератор – А=ЧІД

РБ=ЧБ/ЧРС*100 –рівень безроб

ЧБ-чисельн б, ЧРС-чисельн роб сили

Закон Оуєна: В=(РБф-РБп)*2,5

В-відставан ВВПф від ВВПп у%%

ВВПф=(100-В)/100*ВВПп

ВВПф=ВВПр, ВВПп=ВВПн

ВВПп=ВВПф*100/(100-В)

ВВПв=ВВПп-ВВПф

ВВПв-втрати ВВП від циклічн безроб

ТІ=Іц а -100 –темп інфл базовий період

ТІ= (Іц а –Іц п )/Іц п )*100-попередн пер

РБф=РБпр ВВПп

Тема3: споживання, заощадження та інвестиції

БД=СВ+З

ССС-середн схильн до сподиван

ССЗ- середн схильн до заощадж

ССС+ССЗ=100% або 1,0, СССССЗ

ГСС-гран схильн споживан(додатк)

ГСС+ГСЗ=100% або 1,0

Ефект З: ССС1 ГСС1

недоходн фактори

СВ=СВа+ГСС*БД (ВВП)

З=З+ГСЗа*БД (ВВП)

СВа, За-автономні,-не залежить від доходу, БД=ВВП

ВІ=ЧІ+dКt, dK=A, ЧІ=Кt+1-K1

ВІ=Кt+1-(1-d)Kt

І=Іа-b*ВСр, b-коеф еластичн І від ВС

ЧП= ВВ-(ПВ+ПП) ЧП=ВП-%

ЧП=(ВП-ПП)-І*ВСр, ЧП ВП

ВП=І+НП(норма пр), ВП=ЧП+ПП

ОНЧП=ОЧПЧІ*100%

Очік норма чистого прибутку

ЧП=ВП-Тр, ВП- всі приб

відсоткова ставка ВС

ВСр=ВСн-ТІ ВІ=-f(ВСр)

ІПо-інвест попит ІПо=ІВСр

Іа-автономн, не залежать від ВСр

І=Іа-b*ВСр b— коеф еласт І від ВСр

І вплив на ВВП мультиплікативно

ВВП Іа , Мі=ВВП/ВІп-початк зміна ВІз, Мі=1ГСЗ, Мі=1(1-ГСС)

ОНЧП,ВСВІ,СуВ

ОНЧП,ВСВІ,СуВ

ВВП від змін в сукупн видатк (Е)

Ціни стаб: ВВПр=Е ме= Е

Ціни при інфл: ВВПр=Е* ме

Сукупний попит СПо:

Цінов фактори: — ефект % ставки, — ефект багатства, — ефект чистого експорту

Нецінові: — очікування, — зміни в екон політики (ДЗ, приб подат, монет пол-ка), — зміни в світ екон

Сукупна пропозиція СПр

Класична: СПр=(Ц,Сев)

При СПо: Ц,попит на ринку прац, ЗПн, СеВ , але прибуток – const 

CПр не , на рівні ВВПп

Кейсианськ теор: Ц, ЗП-const, СПо, СПр, прибуток  СПр= (Ц)

Нецінов фактори: — зміна Ц на ресурси (ЗП, сировина), — зміна в продукт ресурсів , — змін в полатк

СеВ змін: СеВ, СПр-вправо,

Тема 6: СуВ приватн економ та економ рівновага

витрати-випуск”

СуВ=ВІ+СВ, СуВ=ВВП, СуВф=ВВП

СуВВІн=ВВП, СуВВІн=СуВф

СуВВВП-неплтов запас-вир-во

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА — РЕФЕРАТЫ — Шпаргалка по формулам Макроэкономика

30ТЕМА 2 Основні МЕ показники:

|ВВ=РП+З1 +З2 |ВВ неринкових послуг |ВВ за посередн дія-тю|

|РП-варт реаліз прод-і|ВВ=МВ+ОП+А+(П-С) |банків |

| |МВ-матер витрат |ВВ=В1+В2 (хто залучив|

|З1-варт пр-іі у |П- податки |в банк і |

|запаси | |банківські фін |

|З2-варт пр-іі зі | |ресурси |

|ВВ страхових компаній|2) ВВП |ВВП за метод доходів |

| |ВВП за виробн метод | |

|ВВ=СП-СВ+В-ТСР |ВВП=(ВВ-МВ)+ЧПП |ВВП=ЗП+ВКП+ЗД+ЧНП |

|СП-страх прем |ЧПП-чисті продукт |ВКП=%на |

|ТСР-приріст техн |податк=ПП-С |приб+Дивід+НрП+А |

|страх резервів | |ЧНП-чист непрод |

|ВВП за метод витрат |3) ЧВП |4) ВНД |

|ВВП=СВ+ВІ+ДЗ+ЧЕ |ЧВП=ВВП-А |ВНД=ВВП+ЧПДз |

|ВІ=А+ЧІ, ДЗ=ДВ-Т, | |ЧПДз-чисті первинні |

|ЧЕ=Е-І | |доходи зовнішн |

|ЧПТз-чист поточн |+СТВ+ЧСТЗ |ІД=ОД-ОП(особ податк)|

|трансфери зовн |ВСФ-відрах зпл до | |

|=різн міжТ зза |страх фонд | |

|кордон і за кордон |СТВ+ЧСТЗ =Тр | |

|Темп зростання |Темп приросту |Дефлятор Іц = ВВПн |

|Тз= (ВВП р у пот |ТП=(ВВПР поточн р – |/ВВПр |

|р/ВВП рбазов р)100 |ВВПр в попер р) | |

| |ВВПр у попер р )* 100| |

|ВВПР = (ВВПН /ІЦ)100 |ВВПн=Іц*ВВПр*100 |Приріст ВВПн |

|Тема3:МЕ нестабільність (безробіття, інфляція) |

|Акселератор – |РБ=ЧБ/ЧРС*100 –рівень|Закон Оуєна: |

|А=(ЧІ(Д |безроб |В=(РБф-РБп)*2,5 |

| |ЧБ-чисельн б, |В-відставан ВВПф від |

| |ЧРС-чисельн роб сили |ВВПп у%% |

| | |ВВПв-втрати ВВП від |

|ВВПф=ВВПр, ВВПп=ВВПн | |циклічн безроб |

|ТІ=Іца-100 –темп інфл|РБф=РБпр ( ВВПп | |

|Тема3: споживання, заощадження та інвестиції |

|З=БД-СВ, |ССС-середн схильн до |ГСС-гран схильн |

|БД=СВ+З |сподиван |споживан(додатк) |

|СВ=БД З-немає |ССС=СВБД*100% |ГСС=(СВ(БД*100% |

|СВ=((БД), З=((БД;ВС) |ССЗ- середн схильн до|ГСЗ=(З(БД*100% |

|СВ=((БД;ВС) |заощадж |ГСС+ГСЗ=100% або 1,0 |

| |ССС+ССЗ=100% або 1,0,| |

|Ефект З: ССС(1 |недоходн фактори |інвестиціі |

|ГСС(1 |(СВ=(СВа+ГСС*(БД |ВІ=ЧІ+dКt, dK=A, |

|ССЗ(0 ГСЗ(0 |(ВВП) |ЧІ=Кt+1-K1 |

| |СВа, За-автономні,-не|d-коеф А |

| |залежить від доходу, |І=Іа-b*ВСр, b-коеф |

| |БД=ВВП |еластичн І від ВС |

|ЧП=( ВВ-((ПВ+(ПП) |ОНЧП=ОЧПЧІ*100% |відсоткова ставка ВС |

|ЧП=ВП-% |Очік норма чистого |ВСр=ВСн-ТІ |

|ЧП=(ВП-ПП)-І*ВСр, ЧП(|прибутку |ВІ=-f(ВСр) |

|ВП |ЧП=ВП-Тр, ВП- всі | |

|ВП=І+НП(норма пр), |приб | |

|ІПо-інвест попит |Іа-автономн, не |І вплив на ВВП |

|ІПо=ІВСр |залежать від ВСр |мультиплікативно |

|ІПо=1ВС-обернен |І=Іа-b*ВСр b- коеф |(ВВП( (Іа , |

|залежність |еласт І від ВСр |Мі=(ВВП/(ВІп-початк |

| | |зміна ВІз, Мі=1ГСЗ, |

|ВВП від змін в сукупн|Сукупний попит СПо: |Сукупна пропозиція |

|видатк ((Е) |Цінов фактори: — |СПр |

|Ціни стаб: ВВПр=(Е |ефект % ставки, — |Класична: |

|ме= (Е |ефект багатства, — |СПр=((Ц,Сев) |

|Ціни при інфл: |ефект чистого |При СПо(: Ц(,(попит |

|(ВВПр=(Е* ме |експорту |на ринку прац, (ЗПн, |

|ВВПн а= ВВПб+(Е* ме |Нецінові: — |(СеВ , але прибуток –|

|(ВВПр=(ВВПб+(Е* |очікування, — зміни в|const ( |

|ме)Р-ВВПб |екон політики (ДЗ, |CПр не (, на рівні |

| |приб подат, монет |ВВПп |

| |пол-ка), — зміни в |Кейсианськ теор: Ц(, |

| |світ екон |ЗП-const, СПо(, СПр(,|

| | |прибуток ( СПр= ((Ц) |

| | |зміна Ц на ресурси |

| | |зміна в продукт |

| | |ресурсів , — змін в |

|Тема 6: СуВ приватн економ та економ рівновага |

|“витрати-випуск” |“вилучення-ін”єкціі” ВІз=З, ВІф=ВІз(ВІн, |

|СуВ=ВІ+СВ, СуВ=ВВП, |СуВф=ВВП:СуВ(ВІн=ВВП |

|СуВф=ВВП |З(ВІз-неплан(ВІ тов |

|СуВ(ВІн=СуВф |З=ВІз-ВІн, СуВ-ВІ=ВВП, З(ВІз- неплан (ВІ в |

|СуВ(ВВП-непл(тов |тов запас, перев-во, ВВПф(ВВП рівн,вир-во(,|

|запас-вир-во( |З=ВІз+ВІн,СуВ+ВІ=ВВП, З=ВІз, СуВ=ВВП, ВВПф=|

Основные формулы макроэкономики

Вы будете перенаправлены на Автор24

Понятие макроэкономики

Макроэкономика – это научное направление экономической теории, которым исследуются агрегированные показатели и закономерности изменения и развития крупных хозяйственных систем.

Читайте также  Отчет по работе фельдшера скорой помощи за год

Становление экономических отношений происходило вместе с развитием человечества. Еще в древности люди объединялись для совместного ведения домашнего хозяйства. Со временем связи усложнялись, появлялись вспомогательные инструменты, например, деньги, которые обслуживали обменные операции между субъектами экономики. Толчком к качественно новым экономическим системам послужили великие географические открытия. Они способствовали первичному накоплению капитала, становлению колоний, формированию благоприятных предпосылок для развития науки и техники. Промышленная революция внесла качественные и количественные изменения не только в производство и потребление, но и социально-экономический уклад жизни общества.

Каждое крупное событие в системе хозяйствования требовало принципиально новых подходов к экономической деятельности. Со временем накопился теоретический опыт, который лег в основу экономических школ. Долгое время наука решала задачи господствующего класса, но со временем она стала оперировать фактическими данными без привязки к личному интересу. Экономическая теория имеет два направления:

 • Микроэкономика занимается исследованием отдельных событий и явлений в хозяйственных системах, а также исследует работу отдельных субъектов хозяйствования и систем отношений, которые они образуют.
 • Макроэкономика появилась в двадцатом веке. Это направление исследует крупные хозяйственные структуры национального, мирового и международного уровня, а также оперирует совокупными показателями, объектами и субъектами.

Макроэкономическое направление в экономике исследует такие понятия, как цикличность, экономический рост и развитие, тенденции в безработице, инфляции, движение денежной массы и так далее. Можно сказать, что макроэкономика – это научная дисциплина, позволяющая сформировать теоретическую базу для принятия решений в сфере экономической политики, а также повышения ее эффективности.

Готовые работы на аналогичную тему

Методы, применяемые в макроэкономике

В экономической науке сформировался перечень часто применяемых методов, которые используются как в макро-, так и в микроэкономике. К этим методам относят:

 1. Научная абстракция. Она позволяет отбросить несущественные для исследования данные и свойства, и сосредоточиться на сути исследования.
 2. Метод сопоставления исторических данных и логического представления последовательности событий.
 3. Графический метод, который применяется для наглядного изображения процессов и явлений в экономике с целью упрощения понимания.
 4. Математическое моделирование, которое позволяет описать предметы и события в экономике языком математики, а также оперировать полученными данными.
 5. Методы анализа и синтеза, когда общий предмет раскладывается на составляющие, и изучаются их свойства или наоборот.
 6. Методы дедукции и индукции, представляющие собой переход от общего к частному и наоборот.

Макроэкономическое направление использует специфические методы анализа, например, макроэкономическое агрегирование. Этот метод помогает создавать и рассматривать совокупные показатели и предметы, то есть, потребитель – это общее количество индивидов, приобретающих благо.

Агрегированными показателями макроэкономической деятельности можно назвать валовый продукт, объем инвестиций, уровень цен, процентную ставку банка, безработицу, инфляцию и так далее. Метод макроэкономического агрегирования распространяется на субъекты исследования. Например, весь объем покупателей рассматривается как совокупный спрос или покупатель, а уже после этого, исследуются его свойства и характеристики. Так же этот метод может применяться для любых рыночных систем, где поведение разрозненных субъектов рассматривается в качестве совокупного объекта.

Основные формулы макроэкономики

В макроэкономике, как и в любой другой науке, наиболее часто применяется метод математического моделирования. То есть, события и явления в хозяйственной системе представляются в виде математических формул, которые позволяют проводить операции и расчеты в зависимости от целей исследования.

К наиболее значимым формулам в макроэкономике относят:

Равновесие национального дохода и суммы совокупных расходов, где $Y = E$ соответственно. Если рассматривать двухсекторную модель экономики, то формула усложнится до $C + S = C + I$, где С – расходы домохозяйств, $S$ – сбережения, $I$ – инвестиции

Трехсекторная модель экономики предполагает учет государственного участия в хозяйственных процессах, где к совокупные расходы включают в себя госзакупки $E = C + I + G$, а к совокупному доходу добавляется параметр чистых налоговых выплат $T$, то есть $Y = C + S + T$

Если речь идет об открытой экономической системе, где на общие национальные показатели оказывают влияние объем экспорта и импорта, то совокупные расходы включают в себя объем экспорта и рассчитываются по формуле $E = C + I + G + Xn$, где $Xn$ – чистый экспорт равный разнице между общим экспортом и импортом.

Внутренний валовый продукт (ВВП) = внутренний национальный продукт (ВНП) – чистый доход (ЧИДВ)

Национальный доход (НД) = Чистый валовый продукт (ЧВП) – косвенные налоги – чистый доход (ЧДИВ), где ЧВП = заработная плата + арендная плата + процентные платежи +доходы собственников + прибыль корпораций + косвенные налоги + ЧДИФ

Личный доход = Национальный доход – социальные выплаты – налоги корпораций + трансфертные платежи + доходы от ценных бумаг + доходы от депозитов

Выше приведены основные формулы, применяемые для расчета главных показателей системы национальных счетов. С их помощью определяются тенденции в экономике, поведение совокупных субъектов. Кроме того, эти показатели являются индикатором эффективности используемых ресурсов. Они лежат в основе экономической политики государства, образуя теоретическую научно обоснованную базу для предпринимаемых решений.

Макроэкономика. Краткий курс

Настоящее издание представляет собой учебное пособие, подготовленное в соответствии с Государственным образовательным стандартом по дисциплине «Макроэкономика». Материал изложен кратко, но четко и доступно, что позволит в короткие сроки успешно подготовиться и сдать экзамен или зачет по данному предмету. Издание предназначено для студентов высших учебных заведений.

Оглавление

 • 1. История макроэкономики
 • 2. Сущность и предмет макроэкономики
 • 3. Система национальных счетов
 • 4. Основные макроэкономические показатели
 • 5. Макроэкономические агенты
 • 6. Макроэкономические рынки

Из серии: Скорая помощь студенту. Краткий курс

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Макроэкономика. Краткий курс предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

4. Основные макроэкономические показатели

Основными макроэкономическими показателями являются следующие.

1. Валовой внутренний продукт (ВВП) — главный показатель, характеризующий национальное производство и определяющий совокупную стоимость товаров и услуг, произведенных непосредственно в рамках государства, без учета национальной принадлежности факторов, задействованных в производстве.

Существуют три метода для расчета ВВП:

1) по доходам. В этом методе к доходам населения прибавляются доходы предприятий и государства от хозяйственной деятельности, а также в виде налогов на производство и импорт, отчисления на амортизацию, накопительные проценты и т. д.;

2) по расходам. В этом методе к расходам на потребление домашних хозяйств и расходам фирм на инвестиции прибавляются расходы государства на закупку продукции, оказание услуг, расходы на инвестиции, а также сальдо внешней торговли;

3) по сумме произведенной продукции. В этом методе суммируются только добавленные каждым предприятием стоимости. При этом для того, чтобы исключить повторный счет, включается стоимость той продукции, которая используется только для конечного потребления, а не используется в дальнейшей переработке при производстве. Нужно заметить, что добавленная стоимость — это та доля от цены товара, которая была определена при производстве непосредственно на данном предприятии.

ВВП бывает номинальным и реальным.

Номинальный ВВП — это объем произведенных товаров и услуг, выраженный в ценах, действительных для этого года.

Реальный ВВП — это тот же ВВП, но только рассчитываемый в ценах базового года (тот год, с которого начинается подсчет ВВП или с которым он сравнивается).

Читайте также  Организация и экономика ветеринарного дела

Для того чтобы привести номинальный ВВП к его реальному значению, применяются два индекса: индекс потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП.

Индекс потребительских цен определяет относительные изменения среднего уровня цен определенного вида товаров за конкретный период. Он рассчитывается как отношение стоимости потребительской корзины в текущем году к стоимости этой корзины в базовом году, умноженное на 100 %.

Реальный ВВП будет равен отношению номинального ВВП к ИПЦ, умноженному на 100 %.

Дефлятор ВВП — показатель, определяющий изменение цен на все произведенные в стране товары и услуги. Данный показатель более широко раскрывает все изменения цен на рынке, отражая изменение цен всей продукции.

Дефлятор рассчитывается как отношение номинального ВВП к реальному ВВП, умноженное на 100 %.

2. Валовой национальный продукт (ВНП) — показатель, определяющий стоимость конечной продукции, которая была создана не только внутри страны, но и за ее границами. Другими словами, это те товары, которые были произведены с применением ресурсов, принадлежащих данной стране, независимо от их географического использования.

ВНП определяется так же, как и ВВП, отличаясь от него лишь величиной, которая равна разнице между экспортом и импортом.

3. Чистый внутренний продукт (ЧВП) — показатель, который рассчитывается путем вычитания отчислений на амортизацию из ВВП, т. е. стоимости тех инвестиционных товаров, которые остаются в производстве.

ЧВП определяет размер стоимости ВВП, который уходит на частные инвестиции и на потребление населения.

ЧВП рассчитывается по формуле

где А — отчисления на амортизацию.

4. Внутренний доход (ВД) — показатель, равный разнице ЧВП и всех косвенных налогов, которые наложены на предпринимателей. ВД — это совокупный доход собственников от всех факторов производства: оплаты труда, прибыли, ренты, процента.

5. Личный доход определяется путем вычитания из ВД взносов на социальное страхование граждан, прибыли корпораций, процентов, уплаченных за кредит, и прибавления дивидендов, трансфертных платежей, дохода от процентов. Личный доход — это весь доход, который был получен отдельными лицами и который идет только на потребление, сбережение и уплату налогов.

6. Существует также личный располагаемый доход, который рассчитывается путем вычитания из личного дохода индивидуальных налогов, выплачиваемых населением. Личный располагаемый доход полностью распределяется на потребление и сбережения, а не на уплату индивидуальных налогов.

Шпаргалка по макроэкономике, Приходько А.В., 2010

Шпаргалка по макроэкономике, Приходько А.В., 2010.

Все выучить — жизни не хватит, а экзамен сдать надо. Это готовая «шпора», написанная реальным преподом. Здесь можно найти все необходимое по Макроэкономике, а остальное — дело техники.

Макроэкономика является важнейшим разделом экономической теории, в котором исследуется функционирование национальной экономики как единого целого. При макроэкономическом подходе к анализу основным предметом изучения является совместная деятельность всех экономических субъектов и обобщающие результаты этой деятельности.
Основная особенность данного подхода заключается в том, что функционирование национальной экономики характеризуется с позиций, отметающих детализацию, связанную с характеристикой специфики различных секторов экономики, поведения отдельных фирм и домохозяйств. В данном разделе экономики рассматриваются главным образом глобальные проблемы функционирования и развития национальной экономики.
К ключевым проблемам макроэкономики относятся:
– формирование объема и структуры общественного продукта;
– факторы и механизм экономического роста;
– причины циклических колебаний и конъюнктурных изменений в экономике;
– взаимодействие денежного и реального секторов экономики;
– природа и социально-экономические последствия инфляция;
– факторы, регулирующие занятость в масштабах национальной экономики и определяющие уровень безработицы;
– воздействие государственной политики на результаты функционирования национальной экономики и тенденции их изменения;
– влияние на состояние и развитие национальной экономики международных экономических связей.

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. МАКРОЭКОНОМИКА – ОСОБЫЙ РАЗДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
2. МЕТОДЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
3. СИСТЕМА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ОСНОВНЫХ СЕКТОРОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
4. РАВНОВЕСНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
5. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ: СУЩНОСТЬ, ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ
6. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ВНП
7. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА
8. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ВВП
9. НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО
10. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД, ЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
11. ФОНД НАКОПЛЕНИЯ И ФОНД ПОТРЕБЛЕНИЯ
12. ГОСУДАРСТВО И ЕГО РОЛЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
13. СТРУКТУРИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ
14. МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС
15. ЭВОЛЮЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
16. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ
17. СОВОКУПНЫЙ СПРОС
18. ПОТРЕБЛЕНИЕ И СБЕРЕЖЕНИЕ
19. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИИ
20. СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
21. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
22. СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
23. ФАКТОРЫ И ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
24. РАВНОВЕСИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
25. ЦИКЛИЧНОСТЬ КАК ВСЕОБЩАЯ ФОРМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
26. СТАДИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
27. КЛАССИФИКАЦИЯ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ КРИЗИСОВ
28. ОСОБЕННОСТИ В ПОДХОДАХ К ПРОБЛЕМЕ ЦИКЛОВ
29. КОНЦЕПЦИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
30. РЫНОК ТРУДА. РАВНОВЕСИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА
31. БЕЗРАБОТИЦА И ЕЕ ВИДЫ
33. ЗАКОН ОУКЕНА
34. МЕТОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ
35. СТРУКТУРА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ И ЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ
36. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕНЕГ. РАВНОВЕСИЕ НА РЫНКЕ ДЕНЕГ
37. ДЕНЬГИ И ИХ ФУНКЦИИ
38. ЭВОЛЮЦИЯ И ВИДЫ ДЕНЕГ
39. СОВРЕМЕННАЯ КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА
40. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
41. СОЗДАНИЕ ДЕНЕГ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМОЙ
42. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
43. ДЕНЕЖНЫЕ РЕФОРМЫ
44. КРЕДИТ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ
45. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИНФЛЯЦИИ
46. ВИДЫ ИНФЛЯЦИИ
47. ФУНКЦИИ ИНФЛЯЦИИ
48. ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ
49. ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФЛЯЦИИ И БЕЗРАБОТИЦЫ
50. СТАГФЛЯЦИЯ
51. АНТИИНФЛЯЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
52. ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВ
53. ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ
54. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ
55. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
56. МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ
57. НАЛОГИ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА
58. КРИВАЯ ЛАФФЕРА
59. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
60. ВИДЫ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
61. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
62. НОМИНАЛЬНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
63. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДОХОДОВ И СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
64. ПРИЧИНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ
65. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И БЕДНОСТЬ
66. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
67. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ
68. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
69. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
70. ТИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
71. МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОНОМИКУ
72. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
73. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
74. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
75. ДИНАМИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
76. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
77. МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
78. СТРУКТУРА МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ
79. ВИДЫ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ
80. ТОРГОВЫЙ БАЛАНС
81. ФОРМЫ И ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
82. СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ, ИХ ТИПЫ
83. СУЩНОСТЬ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
84. СУБЪЕКТЫ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
85. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА
86. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС
87. ВАЛЮТНЫЙ КУРС
88. МЕТОДЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА
89. КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ ВАЛЮТЫ
90. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА

Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Шпаргалка по макроэкономике, Приходько А.В., 2010 — fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать doc
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России. Купить эту книгу

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: